หลักการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ การติดตั้งระบบปฏิบัติการ การติดตั้งไดรเวอร์ การติดตั้งและถอนโปรแกรมที่จำเป็น การป้องกันและกำจัดไวรัส การดูแลบำรุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ การวิเคราะห์ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การติดตั้งและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต